Start

 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalemballagegruppen

Er den danske brancheforening af

metalemballageproducenter.

 

 

Empac

Er en europæisk interesseorganisation for

producenter og nationale brancheforeninger

inden for produktion af metalemballage.

 

 

Europen

Er en europæisk emballageorganisation, der

arbejder for at sikre, at emballage på sin vej

fra den produceres til den kasseres,

belaster miljøet så lidt som muligt.

 

 

Teknologisk institut

Udvikler, anvender og formidler forsknings-

og teknologibaseret viden til dansk

ervhervsliv. Det er TI der udsteder Baltics

UN-typegodkendelser af vores emballage.

 

 

Dansk Industri

Er dansk erhvervslivs organisation.

DI arbejder for at fremme danske

virkomheders mulighed for at skabe

vækst og arbejdspladser.

 

Apeal

Er en europæisk sammenslutning af

virksomheder, der producerer

metal til emballageindustrien.

Baltic Packaging A/S

Kirstinehøj 4

2770 Kastrup

Tlf.: 3259 2211

Fax: 3284 0438

E-mail: Info@balticpackaging.dk

www.balticpackaging.dk


Consafe®